Loading...

Blog

Bruttolønsordning – hvordan fungerer det?

For at kunne få et skattefrit hjemmekontor gennem bruttolønsordningen er der nogle krav, der skal opfyldes. Her har vi opridset nogle af de vigtigste.

Sådan fungerer vores bruttolønsordning i korte træk:

  • Du skal have udarbejdet en skriftlig bruttolønsaftale. Når du køber kontormøbler hos os, har vi allerede udarbejdet en færdig revisionsgodkendt bruttolønsaftale, som du kan bruge. Vi medsender kontrakten uden beregning.
  • Bruttolønsaftalen skal ligge inden for rammerne af de gældende regler for arbejdsforholdet, herunder evt. overenskomster, lokalaftaler og lignende.
  • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderens kontante løn. Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som tommefingerregel i min. 12 mdr.
  • Virksomheden skal skønne, at der er et behov for hjemmearbejde. Det nøjagtige antal dage på hjemmekontoret er ikke det afgørende. Det er det reelle behov, der afgør, om du er berettiget til et skattefrit hjemmekontor gennem din bruttoløn.