Loading...

Hvad er personalegoder?

Et personalegode er goder som en virksomhed kan give til ens medarbejdere. Nogle personalegoder skal beskattes, imens andre er skattefrie.

Beskattes kontormøbler som personalegode?

Nej, kontormøbler beskattes ikke i modsætning til andre personalegoder, hvis en række specifikke betingelser er opfyldt.

Hvilke krav skal overholdes hvis kontormøbler ikke skal beskattes som personalegode?

De krav der skal opfyldes er:

  1. Medarbejderen skal have ret til og tildelt en hjemmearbejdsplads, dvs. virksomheden skal skønne, at der er et behov
  2. Der skal laves et tillæg til ansættelsesaftalen, som beskriver de nye arbejdsvilkår
  3. Møblerne skal afspejle resten af virksomhedens indkøb i forhold til design, funktion og kvalitet

Hvilke besparelser opnår medarbejder ved en bruttolønsordning?

Medarbejderens konkrete besparelse afhænger af, hvor stort det individuelle skattetræk er.

Betaler man topskat, sparer man f.eks. en større procentmæssig andel. Men som udgangspunkt sparer man skatten på købet af møbler, og man opnår en besparelse ved nu at blive beskattet af en lavere bruttoløn.

Hvor meget kan man spare?

Prøv vores bruttolønsordning beregner og se hvor meget du kan spare ved at købe kontormøbler gennem en bruttolønsordning.