Loading...

Blog

Sådan opnår du en skattefri hjemmearbejdsplads

 

Det er nu blevet lettere at købe kontormøbler skattefrit til hjemmekontoret. Her beskriver vi ændringen og de fordele, den giver.

Som arbejdsgiver kan du sjældent give personalegoder til dine medarbejdere, uden at de beskattes af dem. Dette gælder dog ikke for kontormøbler – og faktisk betyder en ny godkendelse, Kontormøbler.dk har fået af SKAT, at det er blevet endnu lettere at købe kontormøbler skattefrit gennem vores bruttolønsordning.

Det er blevet lettere at få en skattefri hjemmearbejdsplads

Tidligere skulle følgende krav være opfyldt, for at medarbejderen ikke blev beskattet af sine kontormøbler til hjemmekontoret:

 • Medarbejderen skal have ret til og tildelt en hjemmearbejdsplads
 • Der skal laves et tillæg til ansættelsesaftalen, som beskriver de nye arbejdsvilkår
 • Medarbejderen arbejder hjemme i gennemsnit ca. 2 dage om ugen
 • Møblerne skal afspejle resten af virksomhedens indkøb i forhold til design, funktion og kvalitet

Alle punkter er stadig gældende undtagen punktet, der siger, at medarbejderen skal arbejde hjemme i gennemsnit ca. 2 dage om ugen. Det er nu nok, at virksomheden skønner, at medarbejderen har behov for en hjemmearbejdsplads. Der er således ingen krav til, hvor mange timer eller dage pr. uge en medarbejder skal arbejde hjemmefra. Det er dog vigtigt at bemærke, at der stadig skal være tale om reelt hjemmearbejde og dermed også et reelt behov for en god hjemmearbejdsplads.

Sådan er de nye vejledninger fra SKAT en fordel for arbejdsgiver

De nye vejledninger for hjemmekontor, som Kontormøbler.dk har modtaget fra SKAT, gør hjemmearbejdet væsentligt mere fleksibelt. Har arbejdsgiveren først indgået en bruttolønsaftale med os, er der således ikke længere krav om, at medarbejderen skal arbejde hjemmefra to dage om ugen for at undgå beskatningen.

Det gør det lettere at planlægge hjemmearbejdet efter, hvornår der reelt er behov for det, og hvornår det giver mere mening, at medarbejderne befinder sig på arbejdspladsen end derhjemme. Arbejdsgiver (og medarbejder) er med andre ord ikke bundet af, at medarbejderen skal befinde sig på bestemte steder i fastlagte tidsrum – og det er en stor fordel for alle.

Se hvor meget man kan spare

Prøv vores bruttolønsordning beregner, hvor du med egne beregninger nemt kan se hvor meget du kan spare ved at købe kontormøbler gennem en bruttolønsordning.

 

Kontakt os, og hør mere om et skattefrit hjemmekontor

Er du interesseret i at høre mere om vores bruttolønsordning, kan du kontakte os på info@bruttoloensordning.dk.

Det er blevet lettere at få et skattefrit hjemmekontor

Når man køber kontormøbler skattefrit gennem bruttolønsordningen hos Kontormøbler.dk, bliver medarbejderne ikke beskattet. Skattebesparelsen gør det væsentlige billigere at købe kontormøbler end som privatkøb. Arbejdsgiver slipper samtidig for administration og besvær.

Nye vejledninger for skattefri hjemmearbejdsplads

For at kunne købe kontormøbler gennem bruttolønsordningen, var der en række krav medarbejderne skulle opfylde. En af dem var at medarbejderen skulle arbejde hjemme i gennemsnit ca. 2 dage om ugen, og det gjorde det ret udfordrende og ufleksibelt for arbejdsgiver at planlægge efter. Det krav skal man heldigvis ikke efterleve længere. Det er nu nok, at virksomheden skønner, at medarbejderen har behov for en hjemmearbejdsplads. Der skal blot være tale om reelt hjemmearbejde.

Den nye vejledning fra SKAT for hjemmearbejdspladser kommer både arbejdsgiver og medarbejder til gode. Det betyder at arbejdsgiver og medarbejder kan løbende planlægge efter, hvornår der reelt er behov for at medarbejderen arbejder hjemme. Det gør det mere fleksibelt for arbejdsgiver, og samtidig får medarbejderen nogle ordentlige ergonomiske kontormøbler til hjemmekontoret, der lever op til arbejdsmiljøloven.

Læs mere: Sådan opnår du en skattefri hjemmearbejdsplads

Fordele ved en bruttolønsordning – som medarbejder

Som medarbejder får du en række fordele  ved at betale kontormøbler gennem din bruttoløn:

For det første kan du spare mange penge på kontormøbler til dit hjemmekontor ved at købe dem gennem en bruttolønsordning. Her er den helt store fordel, at skattebesparelsen ved at betale gennem bruttolønnen gør møblerne væsentligt billigere for dig. Oven i købet bliver kontormøbler som personalegode ikke beskattet efterfølgende, så her følger yderligere en besparelse. Læs mere om dine økonomiske besparelser her.

For det andet giver ordningen dig mulighed for at købe det bedste design og dansk producerede møbler. Det betyder, at du kan sætte æstetik og funktion i højsædet, når du køber kontormøbler til dit hjem. Vi har nemlig forståelse for, at møblerne i dit hjem repræsenterer dig, og at du derfor skal have den bedste kvalitet med det smukkeste udseende. Læs mere om dine muligheder for at købe design og kvalitet her.

For det tredje kan du undgå smerter og gener, når du udstyrer dit hjemmekontor med ergonomiske kvalitetsmøbler. Faktisk siger arbejdsmiljøloven, at dit hjemmekontor skal være fuldt ud lige så ergonomisk indrettet som din kontorplads på arbejdspladsen – og det har din arbejdsgiver pligt til at sørge for. Det kan vedkommende f.eks. gøre med en bruttolønsordning.

 

Fordele ved en bruttolønsordning – for virksomheder

Spar penge på at udstyre medarbejdernes hjemmekontor

Med en bruttolønsordning betaler medarbejderne af på kontormøblerne over en periode. Du får derfor kun en mindre kapitalforskydning – reelt betaler medarbejderne selv for møblerne. Du kan læse mere om de økonomiske fordele her.

Spar tid og administration ved at lade os håndtere det praktiske

Dine medarbejdere skal blot bestille møblerne, så aftaler vi levering direkte med medarbejderen. Opstår der problemer med en vare, tager medarbejderen direkte kontakt til os. Læs mere om, hvordan vi kan spare dig for tid og administration her.

Overhold arbejdsmiljøloven med kontormøbler på bruttolønsordning

Det er din pligt som arbejdsgiver at sørge for, at medarbejderne har ergonomiske møbler på hjemmekontoret. Samtidig er gode møbler et middel til at sikre trivsel og godt helbred – det giver større medarbejdertilfredshed. Læs mere om, hvordan du overholder arbejdsmiljøloven her.

Regler og krav til bruttolønsordning

Som udgangspunkt kan alle virksomheder og lønmodtagere gøre brug af en bruttolønsordning. Dog er der en række regler og krav til en bruttolønsordning, som skal overholdes, når aftalen skal udformes. De drejer sig både om selve møblerne, om medarbejdernes rettigheder og om tidspunktet for aftalen.

Vi har opridset de vigtigste punkter her:

 • Møblerne på hjemmekontoret skal i fremtoning afspejle den indretning, der findes i virksomheden

Kort sagt må møblerne til hjemmekontoret ikke adskille sig væsentligt fra møblerne i virksomheden, når det gælder kvalitet og design.

 • Medarbejderen skal have mulighed for at købe møblerne efter aftalens udløb

Et krav er. at møblerne skal have en fastlagt frikøbsværdi eller scrapværdi, når aftalen udløber. Det kan f.eks. være en scrapværdi på 5%.

 • Bruttolønsaftalen skal ligge som et tillæg til lønaftalen

Tillæg til lønaftaler foretages som udgangspunkt kun en gang om året. Der kan dog gøres undtagelser fra reglen, hvis der opstår et akut behov for f.eks. hjemmearbejde.

 • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler for ansættelsen

Det kan f.eks. være de overenskomster eller lokalaftaler, der regulerer ansættelsen.

 • Der skal findes en skriftlig aftale eller kontrakt

Kontrakten mellem arbejdsgiver og medarbejder har vi lavet et oplæg til. Det får du med i købet, når du bestiller kontormøbler gennem vores bruttolønsplatform. Læs mere om kontrakten her.

Kontrakt til bruttolønsordning

Det er et krav, at en bruttolønsaftale findes skriftligt som et tillæg til medarbejderens lønaftale. Men hvad skal sådan en kontrakt til en bruttolønsordning egentlig indeholde?

I aftalen skal I eksempelvis tage stilling til, hvor lang betalingsperioden skal være. Som udgangspunkt løber bruttolønsaftaler over 12-36 måneder. Det skal også fremgå, hvor meget medarbejderen skal betale for at overtage møblerne efter endt betalingsperiode. Det kan f.eks. være en scrapværdi på 5%.

Vi sender et kontraktoplæg til en bruttolønsaftale

Ovenstående er blot eksempler på nogle af de punkter, en kontrakt til bruttolønsaftale skal indeholde. Bestiller du kontormøbler til bruttolønsordning gennem os, sender vi et kontraktoplæg til dig uden beregning.

Oplægget kan bruges som udgangspunkt for jeres skriftlige aftale. Vi har gjort forarbejdet, så du er sikker på at få alle de vigtige punkter med.

Spar penge på møbler til hjemmekontoret

Arbejder du hjemme svarende til én dag om ugen eller to timer hver dag, har du krav på et ergonomisk hjemmekontor. Men hvem skal betale for det?

Ifølge Arbejdsmiljøloven er din arbejdsgiver ansvarlig for, at din hjemmearbejdsplads lever op til gældende lovkrav. Din arbejdsgiver er dog ikke ansvarlig for at betale for hjemmekontoret. Så hvad gør du?

Spar penge på kvalitetsmøbler med en bruttolønsordning

Skal du selv lægge pengene for en hjemmearbejdsplads, kan det hurtigt blive en stor udgift på én gang. Det er her, bruttolønsordningen kommer ind i billedet. Aftaler du med din arbejdsgiver, at du kan købe kontormøblerne gennem en bruttolønsordning, opnår du en lang række økonomiske fordele:

 • Indretning af hjemmekontor kan betales af din bruttoløn (før skat – dvs. du får allerede her en skattebesparelse)
 • Møblerne betales over 12-36 mdr. afhængigt af din aftale med din arbejdsgiver. Du undgår dermed en stor engangsudgift
 • Efter aftalen er udløbet, kan du overtage møblerne for en lav scrapværdi på f.eks. 5 %
 • Prisen på møblerne varierer afhængigt at dine skatteforhold, men du vil altid opnå en stor besparelse i forhold til at købe kontormøblerne på almindelig vis
 • I modsætning til mange andre personalegoder beskattes kontormøbler ikke
 • Dit køb har normalt ingen indflydelse på størrelsen af pensionsindbetalinger, selv om din bruttoløn ændrer sig

Hjemmekontor med kontorstol og V7 hæve-sænkebord

Hvilke møbler må du købe på aftalen?

Er du i tvivl om, hvilke hjemmearbejdsplads-regler, din kontormøbler skal leve op til? Kort sagt må du købe det, der er behov for, til indretning af hjemmekontoret. Som tommelfingerregel skal møblerne være i samme design og kvalitetsniveau som på arbejdspladsen, og du må købe møbler i samme omfang, som du har på arbejdspladsen. Alle vores møbler er beregnet til at kunne bruges i erhvervsmæssig sammenhæng både på arbejdspladsen og hjemme, og de kan alle uden problemer indgå i en bruttolønsordning.

Hvad kan indgå i et hjemmekontor efter gældende hjemmearbejdsplads-regler?

På siden her finder du ikke kun kontorstole og hæve-sænkeborde, men også et udvalg af tilbehør som lamper, balanceboards, tavler og tæpper Indretningen af et hjemmekontor er nemlig ikke begrænset til en kontorstol og et hæve-sænkebord. Det rigtige tilbehør kan være med til at højne ergonomien og sundheden som f.eks. et Gymba board. Det kan også være tilbehør med en helt praktisk funktion som et stoleunderlag, der beskytter dit gulv mod ridser fra kontorstolens hjul. Reoler til opbevaring af mapper eller andet er også ofte relevante på hjemmekontoret, ligesom de er det på arbejdspladsen.

Det er derfor vigtigt at huske alle arbejdsdagens behov, når du bestiller møbler til hjemmekontoret. Du skal ikke kun sidde godt ved dit bord og stol, men også sikre et godt arbejdslys, skabe variation i arbejdsstillinger, huske opbevaring og passe godt på dine gulve.

Opnå økonomiske fordele med en bruttolønsordning

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at sørge for, at dine medarbejders hjemmearbejdsplads lever op til Arbejdsmiljøloven. På hjemmekontoret gælder de samme regler for indretning og ergonomi, som gælder på arbejdspladsen.

Det stigende antal hjemmearbejdsdage kan derfor udgøre en økonomisk bekymring for arbejdsgivere, som gerne vil sørge for deres medarbejdere. For hvordan undgår virksomheden en gigantisk regning på kontormøbler til medarbejderne, hvis de skal have udstyret deres hjemmekontorer? Og hvordan undgår du, at medarbejderne oven i købet beskattes og får mindre i løn, hvis du forærer dem møblerne?

Svaret er en bruttolønsordning, som giver dig helt konkrete, kontante fordele.

Økonomiske fordele for arbejdsgiver ved en bruttolønsordning

En bruttolønsordning giver dig mærkbare økonomiske fordele og stiller også medarbejderne godt. Vi har opridset nogle af de største økonomiske fordele for dig som arbejdsgiver her:

 • Som arbejdsgiver får du fradrag for anskaffelsessummen jf. gældende skattelovgivning
 • Du får momsfradrag for den skønnede erhvervsmæssige andel
 • Medarbejderen afdrager møblerne gennem deres bruttoløn over typisk 12 mdr. Det betyder, at du blot får en kapitalforskydning, når du køber møblerne ind
 • Medarbejderen opnår samme komfort og produktivitet hjemme som på arbejdspladsen. Det betyder færre sygedage og højere effektivitet, når dine medarbejdere arbejder hjemmefra

Hvad er bruttolønsordning på kontormøbler?

En bruttolønsordning kaldes også en lønomlægning eller en fleksibel lønpakke. Med en bruttolønsordning går medarbejderen ned i løn og får i stedet et eller flere personalegoder fra sin arbejdsgiver. I dette tilfælde er der tale om en bruttolønsordning på ergonomiske kontormøbler og tilbehør til hjemmearbejdspladsen.

Møblerne betaler medarbejderen selv over en periode, og ordningen koster derfor reelt ikke arbejdsgiveren noget. Arbejdsgiveren skal blot lægge ud for kontormøblerne ved anskaffelsen. Betalingsperioden fastlægger arbejdsgiver og medarbejder. Den er som tommelfingerregel min. 12 måneder og strækker sig som regel over 12-36 måneder.

Udgiften til kontormøblerne bliver trukket af medarbejderens løn før skat – altså af bruttolønnen. På den måde får medarbejderen en betydelig skattebesparelse, og møblerne bliver væsentligt billigere, end hvis de skulle købes privat. Det betyder, at der kan blive råd til endnu mere ergonomiske kvalitetsmøbler i smukt design. Desuden betyder skattereglerne på området, at kontormøbler som personalegode i modsætning til mange andre goder ikke beskattes efterfølgende.

Kan jeg få en bruttolønsordning på hjemmearbejdsplads?

I princippet kan alle virksomheder og lønmodtagere benytte sig af en bruttolønsordning og de mange fordele, den giver. Der er dog en række krav til selve ordningen, som skal overholdes. F.eks. skal ordningen indebære en reel lønnedgang for medarbejderen, og aftalen skal ligge som et skriftligt tillæg til lønaftalen. Der er også regler for, hvornår der kan indgås en bruttolønsaftale. Alt det praktiske kan du læse mere om under Regler og krav til bruttolønsordning.

En bruttolønsordning på hjemmekontor er en gevinst for alle

Uanset om du er arbejdsgiver eller ansat, er der meget at vinde ved en bruttolønsordning på kontormøbler. Som arbejdsgiver sikrer du dig, at du overholder arbejdsmiljølovens krav til indretning af hjemmekontorer, og du hjælper med at sikre medarbejdernes trivsel og helbred, når de arbejder hjemmefra. Det betyder en øget produktivitet og færre sygedage.

Sidst – men absolut ikke mindst – har du har ingen udgifter selv. Du får kun en mindre kapitalforskydning, når du lægger ud for møblerne. Herefter betaler medarbejderne af til dig, indtil møblerne er betalt helt ud. Vælger du en bruttolønsaftale hos os, sørger vi desuden for både levering og service.

Medarbejdere sparer penge gennem skattebesparelser, fordi betalingen for møblerne trækkes af bruttolønnen. Det betyder, at de nu får mulighed for at købe top-ergonomiske møbler af den højeste kvalitet til hjemmekontoret til en meget reduceret pris i forhold til ved privatkøb.

Det er altså slut med at arbejde fra sofaen eller køkkenbordet med gener og smerter til følge. Samtidig kan medarbejderne købe smukke kvalitetsmøbler, som de har lyst til at have stående fremme i deres hjem.

Vi samarbejder med Atea og Benify

Har I allerede en aftale hos Atea eller Benify, kan I nemt bestille kontormøbler til hjemmearbejdspladsen direkte på deres portal. Klik på logoerne for at læse mere om mulighederne hos vores samarbejdspartnere.