Loading...

Blog

Benify: Derfor skal du tilbyde dine medarbejdere en bruttolønsordning

Benify hjælper tusindvis af arbejdsgivere globalt med at holde styr på personalegoder som f.eks. bruttolønsordninger. Som noget nyt har vi hos Kontormøbler.dk indgået et samarbejde med Benify. Det betyder, at vi nu kan tilbyde alle virksomheder, der gør brug af Benifys portal, at købe kontormøbler hos os på fordelagtig vis gennem en bruttolønsordning.

Og det er der flere gode grunde til at gøre. I en artikel hos Benify kan du bl.a. læse, hvordan bruttolønsordninger kan:

  • give medarbejderne mulighed for at købe de produkter, de selv har lyst til
  • hjælpe med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere
  • fremme medarbejdernes produktivitet og støtte deres sundhed

Kontormøbler på bruttolønsordning hos Benify

Vælger du at gøre brug af en bruttolønsordning på kontormøbler, opnår du endnu flere fordele: Medarbejderen beskattes nemlig ikke af købet, og arbejdsgiver har mulighed for at reducere det månedlige løntræk med den moms, som de eventuelt afløfter. Det vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilken moms de afløfter.

 

Få optimal ergonomi på dit hjemmekontor

Når du køber dine kontormøbler hos fageksperter, kan du være sikker på, at de lever op til alle ergonomiske krav. Vælger du at købe kontormøbler hos os gennem bruttolønsordningen, sparer du både penge og behøver ikke at gå på kompromis med ergonomien. Alle vores møbler er godkendt til fuldtidsarbejde, og de kan indstilles til at støtte din krop og forebygge smerter og skader. Du opnår dermed et fuldt ergonomisk hjemmekontor.

Sid godt på din kontorstol

En billig kontorstol af dårlig kvalitet giver dig ikke den støtte, du har brug for. Så simpelt er det. Dårlig ergonomi på hjemmekontoret kan give belastningsskader i kroppen, fordi mange af os bruger helt op til 60-70 % af vores tid på stillesiddende og inaktivt arbejde.

En god kontorstol kan justeres og tilpasses efter din højde, din vægt og siddestilling. Alle vores kontorstole kan indstilles i forskellig grad. Fælles for dem er, at de tilgodeser ergonomien i hele din arbejdsdag.

Bedre helbred med et hæve-sænkebord

Vidste du, at medarbejdere, som bruger højdejusterbare borde, er 71% mere fokuserede? De er også 66% mere produktive og 33% mindre stressede.

Den rigtig gode vane er at stå op i 15 minutter hver time, og det er let med et hæve-sænkebord. (MP link til målmandshandsker, skal fjernes igen). Står du op i 15 minutter hver time – eller ca. 2 timer om dagen – bliver du sundere og gladere. Du forbrænder ekstra kalorier og forbedrer din mentale sundhed. Og det kræver ikke andet end at rejse dig fra din stol.

Ergonomisk tilbehør skaber ekstra variation

Kort sagt: Ergonomiske kontormøbler er alfa og omega for at passe på helbreddet på hjemmearbejdspladsen.

Med ergonomisk tilbehør som f.eks. et Gymba board får du endnu bedre mulighed for at forbedre ergonomien og velværet i løbet af dagen. Du træner både balance, styrker muskler og forbrænder endnu flere kalorier end ved blot at stå op.

For at skåne håndled og skuldre anbefaler vi også en RollerMouse, som forebygger museskader.

Sådan opnår du en skattefri hjemmearbejdsplads

 

Det er nu blevet lettere at købe kontormøbler skattefrit til hjemmekontoret. Her beskriver vi ændringen og de fordele, den giver.

Som arbejdsgiver kan du sjældent give personalegoder til dine medarbejdere, uden at de beskattes af dem. Dette gælder dog ikke for kontormøbler – og faktisk betyder en ny godkendelse, Kontormøbler.dk har fået af SKAT, at det er blevet endnu lettere at købe kontormøbler skattefrit gennem vores bruttolønsordning.

Det er blevet lettere at få en skattefri hjemmearbejdsplads

Tidligere skulle følgende krav være opfyldt, for at medarbejderen ikke blev beskattet af sine kontormøbler til hjemmekontoret:

  • Medarbejderen skal have ret til og tildelt en hjemmearbejdsplads
  • Der skal laves et tillæg til ansættelsesaftalen, som beskriver de nye arbejdsvilkår
  • Medarbejderen arbejder hjemme i gennemsnit ca. 2 dage om ugen
  • Møblerne skal afspejle resten af virksomhedens indkøb i forhold til design, funktion og kvalitet

Alle punkter er stadig gældende undtagen punktet, der siger, at medarbejderen skal arbejde hjemme i gennemsnit ca. 2 dage om ugen. Det er nu nok, at virksomheden skønner, at medarbejderen har behov for en hjemmearbejdsplads. Der er således ingen krav til, hvor mange timer eller dage pr. uge en medarbejder skal arbejde hjemmefra. Det er dog vigtigt at bemærke, at der stadig skal være tale om reelt hjemmearbejde og dermed også et reelt behov for en god hjemmearbejdsplads.

Sådan er de nye vejledninger fra SKAT en fordel for arbejdsgiver

De nye vejledninger for hjemmekontor, som Kontormøbler.dk har modtaget fra SKAT, gør hjemmearbejdet væsentligt mere fleksibelt. Har arbejdsgiveren først indgået en bruttolønsaftale med os, er der således ikke længere krav om, at medarbejderen skal arbejde hjemmefra to dage om ugen for at undgå beskatningen.

Det gør det lettere at planlægge hjemmearbejdet efter, hvornår der reelt er behov for det, og hvornår det giver mere mening, at medarbejderne befinder sig på arbejdspladsen end derhjemme. Arbejdsgiver (og medarbejder) er med andre ord ikke bundet af, at medarbejderen skal befinde sig på bestemte steder i fastlagte tidsrum – og det er en stor fordel for alle.

Se hvor meget man kan spare

Prøv vores bruttolønsordning beregner, hvor du med egne beregninger nemt kan se hvor meget du kan spare ved at købe kontormøbler gennem en bruttolønsordning.

 

Kontakt os, og hør mere om et skattefrit hjemmekontor

Er du interesseret i at høre mere om vores bruttolønsordning, kan du kontakte os på info@bruttoloensordning.dk.

Vores bruttolønsordning – priser, levering og service

Levering direkte til hjemmeadressen

Når du vælger en bruttolønsordning hos os, bliver du ikke overrasket af uventede fragtgebyrer. De priser, du ser på møblerne, er de reelle priser. Med i vores bruttolønsordning-priser er levering direkte til medarbejderens hjemmeadresse. Det betyder, at arbejdsgiver ikke skal tage imod varer på firmaadressen og heller ikke skal opbevare møblerne, inden de leveres hos medarbejderne.

Derfor har arbejdsgiver heller ikke nogen risiko for f.eks. transportskader – som arbejdsgiver er du faktisk slet ikke involveret i leveringsprocessen og skal ikke bekymre dig om risikoen. Leveringen foregår 100 % mellem medarbejderne og os – helt enkelt og gnidningsfrit.

Hjælp og service til dine kontormøbler

Hvad sker der, hvis der opstår problemer med et produkt hjemme hos en medarbejder? Eller hvis der er tvivl om, hvordan et produkt bruges på den bedste måde? Det er en bekymring, vi ofte hører, men du kan være helt rolig. Som arbejdsgiver skal du hverken vide alt om møbler eller være særligt fiks på fingrene for at benytte dig af bruttolønsordningen.

Vi tager os nemlig af det, hvis der er problemer med et møbel. Heller ikke her er du involveret i processen – dine medarbejdere kan til enhver tid benytte sig af vores serviceportal med videoer og forklaringer på de mest almindelige spørgsmål og udfordringer.

Lav en tilbagekøbsaftale, hvis bruttolønsaftalen ophører

Sommetider sker det, at en bruttolønsaftale ikke løber længe nok til, at møblerne bliver betalt helt ud. Det kan f.eks. være i tilfælde af en opsigelse. Der kan også være tilfælde, hvor medarbejderen efter aftalens udløb ikke ønsker at frikøbe møblerne.

Derfor tilbyder vi tilbagekøb, hvis du som arbejdsgiver ikke ønsker eller har mulighed for at beholde møblerne. Du risikerer dermed ikke pludselig at stå med møbler, du ikke har plads til – og du skal heller ikke bekymre dig om, hvordan du evt. kan komme af med dem. Vi køber dem simpelthen tilbage, det er en del af vores standardvilkår på bruttolønsaftaler.

Det er blevet lettere at få et skattefrit hjemmekontor

Når man køber kontormøbler skattefrit gennem bruttolønsordningen hos Kontormøbler.dk, bliver medarbejderne ikke beskattet. Skattebesparelsen gør det væsentlige billigere at købe kontormøbler end som privatkøb. Arbejdsgiver slipper samtidig for administration og besvær.

Nye vejledninger for skattefri hjemmearbejdsplads

For at kunne købe kontormøbler gennem bruttolønsordningen, var der en række krav medarbejderne skulle opfylde. En af dem var at medarbejderen skulle arbejde hjemme i gennemsnit ca. 2 dage om ugen, og det gjorde det ret udfordrende og ufleksibelt for arbejdsgiver at planlægge efter. Det krav skal man heldigvis ikke efterleve længere. Det er nu nok, at virksomheden skønner, at medarbejderen har behov for en hjemmearbejdsplads. Der skal blot være tale om reelt hjemmearbejde.

Den nye vejledning fra SKAT for hjemmearbejdspladser kommer både arbejdsgiver og medarbejder til gode. Det betyder at arbejdsgiver og medarbejder kan løbende planlægge efter, hvornår der reelt er behov for at medarbejderen arbejder hjemme. Det gør det mere fleksibelt for arbejdsgiver, og samtidig får medarbejderen nogle ordentlige ergonomiske kontormøbler til hjemmekontoret, der lever op til arbejdsmiljøloven.

Læs mere: Sådan opnår du en skattefri hjemmearbejdsplads

Hjemmearbejdsplads – hvem betaler?

Det er ikke gratis at udstyre en hjemmearbejdsplads. Du skal som minimum have et bord og en stol – og dertil kommer måske opbevaring, belysning, stoleunderlag og ergonomisk tilbehør som f.eks. en laptop stand eller et eksternt tastatur.

Det store spørgsmål er: Hvem skal betale for hjemmearbejdspladsen?

Det siger arbejdsmiljøloven om forsvarlige hjemmearbejdspladser

Når du læser Arbejdsmiljøloven, kan det føles, som om der opstår flere spørgsmål end svar. Du støder tidligt på denne formulering: “Arbejdsgiveren skal sørge for, og den ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.”

For det første: Hvad betyder det, at arbejdsforholdene er sikkerheds-og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige? I dette tilfælde finder vi svaret lidt længere nede i beskrivelsen hos Arbejdstilsynet: “Hjemmearbejdspladsen skal have passende inventar, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Det betyder bl.a., at inventaret skal passe til den ansatte, der bruger det.”

Aha. Arbejdsgiveren skal altså sørge for, at inventaret overholder Arbejdsmiljøloven. Det leder os til vores næste spørgsmål – hvad betyder det egentlig, at arbejdsgiver skal “sørge for” inventar?

Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at betale for hjemmekontor

Den vigtigste pointe i denne sammenhæng er, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at betale for din hjemmearbejdsplads. Overordnet set kan man tale om tre forskellige finansieringsmåder: Privatkøb, firmakøb og køb gennem bruttolønsordning.

Firmakøb

Ved et firmakøb har virksomheden alle udgifter til kontormøbler til hjemmekontoret og stiller møblerne til rådighed for medarbejderne.

Privatkøb

Her anskaffer medarbejderen selv inventar til hjemmearbejdspladsen. Medarbejderen vil sjældent få fradrag for omkostninger til hjemme- arbejdspladsen, da det oftest bliver anset som en privat udgift.

Bruttolønsordning

Ordningen er et alternativ for medarbejderen, hvis arbejdsgiver ikke stiller hjemmearbejdsplads til rådighed. Med en bruttolønsordning går medarbejderen ned i løn i en periode og betaler dermed af på møblerne. Det giver store fordele til både virskomhed og medarbejdere – læs meget mere om bruttolønsordningen her.

Snak med din arbejdsgiver om en hjemmearbejdsplads

Den lidt diffuse formulering om, at arbejdsgiveren skal “sørge for” forsvarlige arbejdsforhold i hjemmet er årsag til, at udgiften ikke uden videre kan pålægges arbejdsgiveren.

Det er dog stadig din arbejdsgivers ansvar at hjælpe med at finde en løsning, så tag en snak med vedkommende om dit hjemmekontor. Du kan evt. finde hjælp til at tage snakken i vores oversigt over fordele for arbejdsgiver ved en bruttolønsordning.

Corona-problem er blevet løst for ansattes hjemmearbejdspladser


Covid-19 har sat mange danske virksomheder under hårdt pres, når det gælder medarbejderes hjemmearbejdspladser. HR-afdelinger i hele landet oplever et stigende behov for fysioterapi på grund af for dårlig ergonomi på hjemmekontoret. Man frygter en gigantisk regning på kontormøbler til hjemmebrug. Hjemmearbejdspladsen er nemlig omfattet af de samme regler for arbejdsmiljø, som kontorpladserne. Det har nærmest været et “uløseligt problem”, da arbejdsmiljøloven “næsten er umulig at håndhæve i praksis”. Men arbejdsmiljøloven eksisterer netop, fordi det skal sikre, at ingen bliver syge eller nedslidt af deres arbejde. Især i en tid, hvor danskerne har udsigt til at være længere på arbejdsmarkedet. Men der er godt nyt til både virksomheder og medarbejdere. En langsigtet og innovativ løsning er endelig blevet fundet!

Kontormøbler.dk har sammen med flere revisions- og skatteeksperter udarbejdet en ordning, som gør det nemt for virksomheder at tilbyde og administrere hjemmearbejdspladser. Ordningen giver medarbejderne kontormøbler til lave priser, som lever op til de ergonomiske krav.

[porto_blockquote]“Det er et gigantisk problem, virksomhederne står med. De har hundredvis af medarbejdere, som er tvunget til at arbejde hjemme. Samtidig er virksomhederne forpligtet til at sikre, at hjemmearbejdspladserne opfylder samme arbejdsmiljølov, som gælder på kontoret. Hvem skal betale den regning? Hvordan skal virksomheden administrere så mange kontormøbler på private adresser og hele landet? Det er det, vi har fundet løsningen på,” udtaler Torben Møller, direktør for Kontormøbler.dk.[/porto_blockquote]

Løsningen er baseret på bruttolønsordning, som bruger nogle særlige undtagelser i skatteloven. Muligheden har hidtil ikke været kendt før nu, men den løser for mange arbejdsgivere et akut problem. Med den innovative løsning sparer virksomhederne ikke kun penge på møbler, de kan også overholde arbejdsmiljøloven på en økonomisk forsvarlig måde. Her kan de helt slippe for den praktiske del med administration og service. Det har givet et kæmpe skub i salget af kontormøbler til hjemmearbejdspladsen.

 

Et ellevildt 2020, hvor salget er steget med hele 400 procent

Kontormøbler.dk har set en stigning på 400% i antal ordrer i oktober i forhold til oktober 2019. Da Kontormøler.dk er en af de ældste og største webshops for kontormøbler, er det en ekstrem udvikling. Det forventes at fortsætte mindst lige så længe som coronavirussen holder danskerne på deres hjemmekontorer. Det mest sandsynlige er dog, at der vil være tale om et permanent behov, da mange virksomheder også har opdaget de mange gevinster ved hjemmearbejdspladser.

Kontormøbler.dk forventer at levere møbler op til 20.000 arbejdspladser i 2021

Det er en voldsomt stor mængde privatleveringer, som kontormøbelbranchen normalt ikke kan håndtere. Det på grund af salg og levering i langt de fleste tilfælde er storsalg og erhvervsleveringer i store mængder. Derfor har Kontormøbler.dk også arbejdet hårdt for at finde den bedste måde at få leveret de tusindvis af hjemmearbejdspladser til private adresser.

Virksomheder kan tilbyde godkendte hjemmearbejdspladser med kæmpe besparelser

Virksomheder, der ønsker at gøre brug at bruttolønsordningen, skal opfylde en række lovmæssige krav. Gør de det, kan de købe kontormøbler og stille dem til rådighed for de ansatte. Med ordningen får medarbejderen en fuld skattebesparelse, og virksomheden får alle sine udgifter til møbler tilbage, da de bliver trukket fra medarbejderens bruttoløn hver måned. Derudover er kontormøbler til hjemmearbejdspladsen ikke skattepligtige, hvilket giver en yderligere besparelse for medarbejderen. Alle parter vinder kort sagt på en bruttolønsordning.

Stærkt samarbejde med Nordens største bruttolønsselskaber

For at imødekomme den stigende efterspørgsel af hjemmearbejdspladser, har Kontormøbler.dk samarbejdet med en række bruttolønsplatforme i flere måneder nu. Det er især store og mellemstore virksomheder, der benytter sig af platformene til at administrere medarbejderfordele og bruttolønsordninger.

Atea er Nordens største IT-leverandør og har mere end 450.000 danske ansatte på sin platform. Virksomheder, som benytter sig af Ateas bruttolønsplatform, får løbende mulighed for at tilbyde deres medarbejdere at bestille kontormøbler til hjemmekontoret.

Benify har over 2 mio. medarbejdere, der benytter sig af deres platform. De har mange store virksomheder tilknyttet ordningen. Eksempelvis får Krifa og Postnords mange hundrede medarbejdere snart leveret kontormøbler til hjemmekontoret fra Benify og Kontormøbler.dk.

Udover at samarbejde med de store, etablerede bruttolønsplatforme, stiller Kontormoebler.dk også deres egen platform til rådighed. Denne er tiltænkt virksomheder, som selv administrerer medarbejdernes løntræk. På flexaftale.kontormoebler.dk kan virksomheder således oprette sine medarbejdere og administrere købet af hjemmearbejdspladser på en nem og overskuelig måde.

Læs mere om samarbejdet i pressemedelelsen:  Stort corona-problem for ansatte medarbejdere løstBenify indgår samarbejde med Kontormøbler.dk om hjemmearbejdspladser

I en stor undersøgelse med mere end 900 HR-fagfolk foretaget af Benify siger hele 89 %, at de har tilladt deres medarbejdere at arbejde hjemmefra under covid-19-pandemien. Endnu mere interessant er det, at 77 % vil lade medarbejderne fortsætte med hjemmearbejdet, selv når der ikke længere er risiko for at bive smittet.

Det tyder altså på, at danskernes hjemmearbejde er kommet for at blive – også efter coronapandemien. Hjemmearbejde stiller krav til ergonomien på hjemmekontoret, fordi møbelrne skal leve op til arbejdsmiljøloven. Derfor tilbyder Benify nu i samarbejde med Kontormøbler.dk, at virksomheder kan lade deres medarbejdere købe kontormøbler gennem en fordelagtig bruttolønsordning.

Benify letter arbejdet for danske virksomheder

Benify hjælper virksomheder med at administrere personalegoder og bruttolønsordninger ud fra devisen om, at det ikke behøver at være så besværligt. I dag har Benify hundredvis af ansatte, mange tusinde kunder og flere millioner brugere over hele verden – og vokser stadig.
Med samarbejdet mellem Benify og Kontormøbler.dk står Benifys brugere ekstra stærkt, fordi deres kontormøbler til hjemmekontoret kan administreres samme sted som de øvrige bruttolønsordninger.

Dansk design og kvalitet

Bruttolønsordningen giver medarbejdere mulighed for at købe dansk design i den bedste kvalitet til ekstraordinært lave priser. Hos Kontormøbler.dk lægges der vægt på lokal produktion – det er nemlig både med til at bevare de danske arbejdspladser i en krisetid og sikrer desuden hurtig levering til de mange hjemmearbejdspladser.
”Vi producerer vores møbler på danske fabrikker. Derudover har vi høj kvalitet og bæredygtighed i fokus – og endda skaber vi danske arbejdspladser samtidig,” siger Torben Møller.

Mange virksomheder har allerede bestilt til hjemmekontoret

I dag benytter bl.a. Postnord og Krifa sig af bruttolønsordningen på kontormøbler gennem Benify, og direktør for Kontormøbler.dk Torben Møller forventer i 2021 at levere op mod 20.000 hjemmearbejdspladser til danskerne. Det er nemlig ikke kun de store virksomheder, der benytter sig af bruttolønsordninger – også de mindre kan se værdien i at øge fleksibiliteten for deres medarbejdere. Mange oplever både bedre trivsel og større produktivitet ved at lade medarbejderne arbejde nogle dage hjemmefra.

Du kan læse mere om samarbejdet i pressemeddelelsen her.

5 effektive råd til at undgå museskader

Vi tilbringer i dag meget mere tid foran computeren end end vi tidligere har gjort. Det gælder både på arbejdspladsen og i hjemmet. Mange af os har med udviklet dårlige vaner, der kan medføre belastninger, spændinger og i sidste ende skader.

Har du fået en museskader? Så deler vi brugbare tips ud, så du hurtigt kan forebygge museskaderne.

5 råd til at undgå musearm og belastningsskader

1. Tag en lille pause på 5 min. hver time

Sørg for få bevæget dig i løbet af din arbejdsdag. Indlæg nogle små pauser. Du kan stille en alarm på på telefonen, så du får en reminder i løbet af dagen. Når du holder små pauser hjælper det kroppen med slappe af og tvinger dig også til at ændre din arbejdsstilling. Når du holder pause, så sørg for at komme væk fra skrivebordet og gå en lille tur. 


2. Husk at variere din arbejdsstilling

Uanset om du har investeret i den mest ergonomiske kontorstol på markedet, så er variation afgørende for en sund arbejdsstilling. Har du et hæve-sænkebord, kan du hejse bordet op hver gang du taler i telefon eller skal ud og hente kaffe.


3. Erstat museklik med genvejstaster

Ved at bruge genvejstaster undgår du for mange ensidig kliks med musen, som kan være belastende for din underarm. Især dobbeltklik.


4. Sørg for at dine arme og skuldre befinder sig i en behagelig position

Mange mennesker sidder klar med fingeren på musen hele tiden, også selvom du ikke skal klikke på musen. Dette skabe en unødvendige og uhensigtsmæssig arbejdsstilling, som belaster dine arme og fingre. Sørg for at slappe helt af i fingrene ved at hvile underarmen på skrivebordet eller kontorstolens armlæn. Du kan mærke du har fundet den rette position, når dine arme og skuldre slappe helt af og det føles helt naturligt.

Lyt til din krop. Vær opmærksomme på de små tegn din krop giver dig.


5. Placér computermusen foran dig

De fleste har musen placeret ude ved siden af tastaturet. Dette er ikke særlig godt, da du risikere vrid i skulder og albue. Sørg i stedet for at placere musen foran tastaturet, så musen er midt i foran dig. Hvis du arbejder meget på en bærbare PC, så vil vi anbefale at du bruger en ekstern tastatur og mus i stedet for at undgå belastningsskader.

Har du meget stillesiddende arbejde foran computerskærmen, så anbefales det at bruge en RollerMouse. Dette vil være den mest optimale løsning

Derfor bør du vælge en RollerMouse frem for en computermus


Den klassiske computermus er der mange, der er bekendt med og anvender til computerarbejde eller i fritiden. Det fås enten med eller uden ledning. Når du anvender en PC mus, så arbejder du med armen ud til siden og åbner op i dit skulderled. Dette er en unaturlig stilling for kroppen, som med tiden vil give dig et lille vrid i skulderen, også kendt som belastningsskade.

Arbejder du i et tegneprogram, kan det være din mus er en nødvendighed. Så vil vi anbefale dig som minimum at benytte en trådløs mus og trække computermusen ind foran kroppen. Det skal være sådan, at du kan med din tommeltot røre din mave.

Det er også en god idé, at blive verdensmester i genvejstaster, så du kan undgå at bruge din computermus, så vidt som muligt. En almindelig PC mus kan give dig gener i håndleddet ved for mange ensartede mikrobevægelser. Har du en lille smuk Mac mus, så skal du passe på. Jo mindre din mus er, desto mindre er bevægelserne. Det er her den største skade opstår.

 

Hvorfor vælge rollermouse frem for computermus?

Vælger du en centreret løsning som RollerMouse, så vil du opleve at dine arme samler sig foran kroppen og dine skuldre bliver mere afslappet. Det føles som en behagelig og naturlig arbejdsstilling. En ergonomisk mus hjælper din overkrop med at aflaste. Du forebygger skulderskader, som potentielt kan forplante sig og give myoser og nakkespændinger. Dette er den hyppige årsag til hovedpine hos de fleste.

Rollermouse arbejdstilling